Concurs studențesc

Concursul Profesional Ştiinţific Studenţesc de Rezistenţa materialelor “C.C. Teodorescu”

Concursul se organiza pe trei domenii: mecanic, nemecanic şi construcţii. Numărul de participanţi dintr-un centru universitar este de maximum 3 (trei) studenţi, însoţiţi de către un cadru didactic, pentru fiecare secţiune la care se concurează.

PROGRAMA ANALITICĂ PROFIL MECANIC

1. SOLICITAREA AXIALĂ

1.1. Tensiuni şi deformaţii în sisteme de bare cu sau fără joc de montaj, supuse acţiunii unor forţe exterioare și/sau a unor variaţii de temperatură (sisteme static nedeterminate);

1.2. Tensiuni şi deformaţii în sisteme de bare coaxiale, cu sau fără joc de montaj, supuse acţiunii unor forţe exterioare și/sau a unor variaţii de temperatură;

1.3. Tensiuni şi deformaţii în bare cu secţiune neomogenă supuse acţiunii unor forţe exterioare și/sau a unor variaţii de temperatură.

2. SOLICITAREA DE TORSIUNE

2.1. Torsiunea barelor de secţiune circulară și inelară;

2.2. Tensiuni şi deformaţii în bare de secţiune neomogenă solicitaţi la torsiune;

2.3. Probleme static nedeterminate la torsiune.

2. 4 Tensiuni şi deformaţii în arcuri elicoidale cu spire apropiate.

3. SOLICITAREA DE ÎNCOVOIERE

3.1. Diagrame de eforturi la bare drepte, cotite, curbe, în plan şi în spaţiu;

3.2. Calculul tensiunilor şi deformaţiilor în barele solicitate la încovoiere pură, simplă sau oblică.

4. SOLICITĂRI COMPUSE

4.1. Întinderea – compresiunea excentrică;

4.2. Calculul tensiunilor şi deformaţiilor în arborii solicitaţi la încovoiere şi torsiune;

4.3 Calculul tensiunilor şi deformaţiilor barelor cotite în plan sau în spaţiu (de secțiune circulară și/sau inelară).

5. SISTEME STATIC NEDETERMINATE LA ÎNCOVOIERE (CU GRAD DE NEDETERMINARE MAXIMUM 2)

5.1 Grad de nedeterminare. Sistem de bază;

5.2 Simetrii şi antisimetrii în sisteme static nedeterminate realizate din bare drepte, cotite şi curbe în plan;

5.3 Calculul deformaţiilor la sisteme static nedeterminate.

PROGRAMA ANALITICĂ PROFIL NEMECANIC

1. SOLICITAREA AXIALĂ

1.1. Tensiuni şi deformaţii în sisteme de bare cu sau fără joc de montaj, supuse acţiunii unor forţe exterioare și/sau a unor variaţii de temperatură (sistem static nedeterminate);

1.2. Tensiuni şi deformaţii în bare cu secţiune neomogenă supuse acţiunii unor forţe exterioare și/sau a unor variaţii de temperatură.

2. SOLICITAREA DE TORSIUNE

2.1. Torsiunea barelor de secţiune circulară și inelară;

2.2. Tensiuni şi deformaţii în bare de secţiune neomogenă solicitaţi la torsiune.

2.3 Tensiuni şi deformaţii în arcuri elicoidale cu spire apropiate;

3. SOLICITAREA DE ÎNCOVOIERE

3.1 Diagrame de eforturi la bare drepte şi cotite, în plan;

3.2 Calculul tensiunilor şi deformaţiilor în barele solicitate la încovoiere pură sau simplă.

4. SOLICITĂRI COMPUSE.

4.1. Intinderea – compresiunea excentrică;

4.2. Calculul tensiunilor şi deformaţiilor în arborii solicitaţi la încovoiere şi torsiune;

4.3. Calculul tensiunilor şi deformaţiilor barelor cotite în plan sau în spațiu, de secțiune circulară, cu încărcări plane sau spaţiale.

5. SISTEME SIMPLU STATIC NEDETERMINATE LA ÎNCOVOIERE (FĂRĂ BARE CURBE)

5.1 Grad de nedeterminare. Sistem de bază;

5.1 Calculul deformaţiilor în sisteme static nedeterminate.

PROGRAMA ANALITICA PROFIL CONSTRUCTII

1.SOLICITAREA AXIALĂ – Structuri static nedeterminate

– structuri plane de bare drepte cu secţiuni omogene;

– gradul de nedeterminare statică maxim – va fi 2 (doi);

– numărul maxim de bare – exceptând barele rigide – va fi 3 (trei);

– în cazul problemelor de tip bară simplă fixată la capete se vor admite maxim 3 (trei) tronsoane cu rigidităţi axiale diferite;

– încărcări cu forţe concentrate, distribuite uniform/liniar şi cupluri concentrate (fara variații de temperatură și imperfecțiuni de montaj).

CERINŢE:

– eforturi axiale;

– tensiuni normale;

– probleme de verificare, dimensionare, capacitate portantă;

– deplasări punctuale.

2. ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ – Structuri static determintate

– bare drepte;

– încărcări cu forţe concentrate, distribuite uniform şi cupluri concentrate;

– secţiunea barelor va fi omogenă, constantă, simetrică, simplu sau dublu conexă, cu pereţi drepţi;

– încărcările vor acţiona în planul de simetrie al barei.

CERINŢE:

– diagrame de eforturi;

– caracteristici geometrice ale secţiunii;

– tensiuni şi/sau diagrame de tensiuni (σ, t) fără tensiuni principale;

– probleme de verificare, dimensionare, capacitate portantă;

– deplasări punctuale (fără expresii analitice în lungul axei).

3. TORSIUNEA – Structuri static determinate

– torsiunea barelor de secţiune circulară şi inelară/ torsiunea liberă a BPS profil deschis/închis (o dată);

– bare drepte alcătuite din maxim 3 (trei) tronsoane cu rigidităţi diferite;

– încărcări cu cupluri concentrate/distribuite uniform;

– pe fiecare tronson secţiunea barelor va fi omogenă, constantă şi simetrică.

CERINŢE:

– eforturi şi diagrame de eforturi;

– tensiuni;

– probleme de verificare, dimensionare, capacitate portantă;

– deplasări punctuale;

– centrul de lunecare/ centrul de torsiune/ centrul de încovoiere-răsucire, exclusiv pentru secţiuni BPS profil deschis (h/t≥10) formate din pereţi drepţi, care admit cel puţin o axă de simetrie.

4. SOLICITĂRI COMPUSE

– încovoiere oblică cu forţe coplanare şi necoplanare;

– încovoiere simplă şi oblică cu efort axial;

– compresiunea excentrică în cazul barelor de secţiune dreptunghiulară alcătuită din materiale care nu preiau întinderi.

CERINŢE:

– eforturi şi diagrame de eforturi;

– tensiuni şi/sau diagrame de tensiuni (exclusiv tensiuni normale);

– sâmburele central;

– probleme de verificare, dimensionare, capacitate portantă.